Make your own free website on Tripod.com

Amy Chan Sau Man

Filmography
Home
Profile
Amy's diary
Interview
Music and videos
Music and Videos
Music and Videos
News
News
News
News
News
News
News
News
News
News
Filmography
Filmography
Filmography
The Good Old Days
Fated Love
Gallery
Sources/links
Contact

1. THE GOOD OLD DAYS:

screen capture

·         Chinese: 见艳阳天

·         Cantonese: Joy Gein Yein Yeung Tien

·         Vietnamese: Ngày Mai Troi Lại Sang (Loạn Thế Tinh Thu)

 

CAST:

 1. Amy Chan Sau Man
 2. Gilbert Lam Wai Sai
 3. Steve Ma Jing Tao
 4. Sheren Teng
 5. Maggie Siu

THEME SONG:

 1. Main theme I sung by Amy Chan Sau Man
 2. Main theme II sung by Amy & Mak Chi-Kit

2. FATED LOVE:

screen capture

 • Chinese:天長地久
 • Cantonese:Tien Churng Day Kau
 • Vietnamese: Thien Trường Địa Cữu

THEMESONGS:

 • Sung by Amy Chan Sau Man 

CASTS:

Amy Chan Sau Man – Choi Yit

Steve Ma Jing Tao – Sau Nam

Carrie Ng Kar Lai –  Joy Mei

Har Yu – Siew Tin

3. FATE OF THE CLAIRVOYANT:

screen capture

 • Chinese: 再見亦是老婆 (再見老婆) aka 都市的童話
 • Cantonese: Cho Kin (Yik Si) Lo Po aka Doa Sie Dik Tong Wah
 • English: Fate of Clairvoyant
 • Vietnamese: Số Phận Kẽ Siêu Phàm (Thiên Mệnh Của Người T́nh)

h26.jpg

THEMESONGS:

 • Sung by Cass Pang

CAST:

 • Amy Chan Sau Man
 • Valerie Chow Kar Ling
 • Sheren Tang Shui Man
 • Lam Wai
 • Keung Dai Wai
 • Kenneth Chan Kai Tai
 • Choi Chi Kin

4. FORTY SOMETHING:

screen capture

 • Chinese: 男人四十一頭家
 • Cantonese: Lam Yan Sai Sap Yat Tao Ka
 • English: Forty Something
 • Vietnamese: 40 Tuổi Đời Một Mái Ấm (T́nh Yêu Và Sự Nghiệp)

h23.jpg

CAST:

 • Amy Chan Sau Man
 • Adam Cheng Siu Chow
 • Leila Tong Ling
 • Bowie Lam Bo Yi
 • Astrid Chan Chi Ching
 • Hilary Tsui Ho Ying
 • Wu Fung
 • Hui Siu Hung

5. FILE OF JUSTICE:

 • Chinese: 壹號皇庭 III
 • Cantonese: Yat Ho Wong Ting III
 • English: File Of Justice III
 • Vietnamese: Hồ Sơ Công Lư (Hồ Sơ Luật)

amy2.jpg

CAST:

 • Michael Toa Dai-Yu|Michael Toa Dai-Yu 陶大宇
  William So Wing-Hong|William So Wing-Hong 蘇永康
  Bobby Au Yeung Chan-Wah|Bobby Au Yeung Chan-Wah 歐陽震華
  Amy Chan Sau-Man|Amy Chan Sau-Man 陳秀雯
  Bowie Lam Bo-Yi|Bowie Lam Bo-Yi 林保怡
  Cheung Chi-Kwong 蔣志光
  Lau Mei-Kuen 劉美娟

THEMESONGS:

 • Sung by: William So

6. LOVE IN A MIRACLE:

screen capture

 • Chinese: 愛在有情天
 • Cantonese:Oi Joy Yau Ching Tien
 • English: Love In A Miracle
 • Vietnamese: Bầu Trời Yêu Thương

    

   

    

   

      

    

   

   

ShowLetter8.jpg

 

  

CAST:

 • Sum Yau Yin Ma- Jing Tao Steve
 • Yuen Man Qing- Chan Sau Man Amy
 • Suen Sau Dong- Ma Su (Chinese actress)
 • Zhuang Ning -Chan Chin Pang Benny
 • Suen Big Mistress- Yammie Lam Kit Ying

THEMESONGS:

 Amy's wonder land